Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pořádá v rámci projektu OP VK „Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU pro zájemce z řad studentů středních škol třídenní informačně-seznamovací akci:


Dny chemie


ve dnech 15. až 17. února 2017 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Na Dny chemie se mohou přihlásit studenti středních škol, akce je určena především pro studenty posledních a předposledních ročníků. Účastníkům akce zajistíme oběd a účastníkům bydlícím dále od Brna jsme rovněž schopni zajistit bezplatné ubytování. Počet účastníků je omezen, rozhoduje pořadí přijatých přihlášek. Zájemci se mohou hlásit na adresu literak@chemi.muni.cz.


Program:

Středa 15. 2. 2017:
Sraz účastníků proběhne v 10:00 ve vestibulu hlavního vchodu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno (červená budova naproti OD Tesco).

Představení MU, Přírodovědecké fakulty, Ústavu chemie. Budou podány informace o studiu a oborech s chemickým zaměřením, které lze studovat na PřF MU. Popularizační přednášky o syntéze biologicky aktivních látek a radiochemii. Prohlídka Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox). Exkurze do výzkumných laboratoří spojená s představením odborných aktivit jednotlivých výzkumných skupin. Blok efektních chemických pokusů.


Čtvrtek 16. 2. 2017:
Krátká přednáška o počítačové chemii spojená s praktickým cvičením, kdy si účastníci vyzkoušejí počítačové modelování jednoduché chemické reakce. Exkurze do laboratoře NMR spektroskopie. Experimentální práce v laboratoři, účastníci si vyzkoušejí jednoduché organické a anorganické preparace.

Pátek 17. 2. 2017:
Představení oddělení analytické chemie a možností studia analytické chemie na PřF MU, představení oboru Analytický chemik – manažer chemické laboratoře. Prohlídka výzkumných laboratoří. Práce v analytické laboratoři, účastníci si vyzkoušejí analýzu vzorků pomocí atomové emisní spektroskopie, plynové chromatografie, elektroforézy a kulometrie.

Kontakt:
Jaromír Literák
Ústav chemie PřF MU
Kotlářská 2
611 37 Brno-Bohunice
e-mail: literak@chemi.muni.cz
Tel.: 549 495 580


Spojení:

Univerzitní kampus Bohunice:
Autobusy č. 60 a 61 z autobusového nádraží (zastávka Zvonařka), případně z vlakového nádraží (zastávka Úzká), výstup na zastávce Univerzitní kampus. Hlavní vchod Univerzitního kampusu Bohunice je červená budova naproti OD Tesco.

Více k dopravě do UKB